Ułatwienia dostępu

Zapasy agencyjne

Zapasy agencyjne

Zapasy agencyjne ropy naftowej i paliw są tworzone i utrzymywane przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Koszty związane z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów agencyjnych finansują przedsiębiorcy przez uiszczanie opłaty zapasowej.

W ramach zapasów agencyjnych utrzymywane są:

ropa naftowa
produkty naftowe

Numery telefonów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, pod którymi można uzyskać informacje w zakresie zapasów agencyjnych:

RARS

Usługa biletowa

RARS

Oferty sprzedaży

Brak aktualnych!

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych