Ułatwienia dostępu

Dla przedsiębiorcy

Rezerwy żywnościowe

Zasady udzielania zamówień

Postępowania przetargowe dotyczące gospodarowania strategicznymi rezerwami żywnościowymi obejmują:
  • zakup produktów żywnościowych na cele rezerw strategicznych,
  • zakup usług związanych z ich:
    • przechowywaniem,
    • wymianą,
    • utrzymywaniem rezerw strategicznych stanowiących własność przedsiębiorcy
Zakupy do rezerw strategicznych żywnościowych dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:art. 13 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych, ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
OGŁOSZENIA O ZAKUPACH publikowane są na stronie BIP Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Rezerwy żywnościowe

Warunki przechowywania

Przedsiębiorcy świadczący na rzecz Agencji usługę przechowywania lub utrzymywania towarów w magazynie muszą spełniać między innymi:

wymagania określone w Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. - w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego
wymagania określone w Rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. - w przypadku wody pitnej naturalnej mineralnej oraz produktów pochodzenia roślinnego
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych