Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Misja Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Wspieramy ludność, gospodarkę i państwo w sytuacjach kryzysowych