Ułatwienia dostępu

Sprzedaż rezerw technicznych

Sprzedaż rezerw technicznych dokonywana jest w ramach:

  • Likwidacji rezerw strategicznych zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych
  • Gospodarowania technicznymi rezerwami strategicznymi powstającymi w wyniku dokonywania wymiany/zamiany rezerw w rozumieniu przepisów ustawy o rezerwach strategicznych w związku z realizacją ustawowego obowiązku utrzymywania rezerw strategicznych przez Agencję
Sprzedaż realizowana jest w drodze przetargów pisemnych, ogłaszanych na stronie BIP
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych