Ułatwienia dostępu

Do pobrania

Informator przedsiębiorcy. Ustawa o zapasach, wg stanu prawnego na dzień 01.12.2021r.     

Sprawozdanie kryzysowe LPG

Wniosek o wpis do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Informacja dla Prezesa RARS o podmiotach, na rzecz których dokonano nabyć wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych – w miesiącu … 20… roku

Informacja o ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, do utworzenia których przedsiębiorca jest zobowiązany w danym roku kalendarzowym

Informacja o ilości produkcji paliw oraz przywiezionej i wywiezionej ropy naftowej i paliw i wysokości należnej opłaty zapasowej

Wzór deklaracji obowiązujący w od grudnia 2022 r.

Wzór deklaracji obowiązujący w okresie od września 2020 r. do listopada 2022 r.

Wzór deklaracji obowiązujący w okresie od maj 2019 r. do sierpień 2020 r.

Wzór deklaracji obowiązujący w okresie od stycznia 2017 r. do kwietnia 2019 r.

Wniosek o wykreślenie z rejestru systemu zapasów interwencyjnych

Roczna informacja o kosztach tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych

Informacja o ilości i lokalizacji tworzonych i magazynowanych zapasów obowiązkowych

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych