Ułatwienia dostępu

Udostępnianie rezerw medycznych

Rezerwy medyczne

Zasady udostępniania rezerw

Podstawy prawne

Medyczne rezerwy strategiczne udostępniane na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów wydawanej zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 255) na wniosek organów i podmiotów wymienionych w art. 8 ust. 2 lub też z urzędu.

Dodatkowe uregulowania

Jednocześnie w trakcie panującej pandemii organem uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie udostępnienia rezerw jest Minister Zdrowia, zgodnie z art. 46d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.  z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.)

Rezerwy medyczne

Sprzedaż

Wykaz towarów oferowanych do sprzedaży oraz innym osobom prawnym

Wykaz towarów oferowanych do sprzedaży przedsiębiorcom oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.       
Pobierz dokument

Wykaz towarów oferowanych do sprzedaży osobom fizycznym

Wykaz towarów oferowanych do sprzedaży osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej.
Pobierz dokument
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych