Ułatwienia dostępu

COVID-19

Infolinia: +48 22 699 9332. Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

COVID-19

Walka z pandemią

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych od początku pandemii COVID-19 bierze czynny udział w zwalczaniu oraz przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Współpracując z innymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej oraz partnerami biznesowymi, zapewniamy narzędzia do skutecznej walki z pandemią poprzez dostarczanie środków ochrony osobistej oraz urządzeń medycznych dla pacjentów.

Doświadczenie pracowników RARS pozwoliło utrzymać łańcuchy dostaw newralgicznych materiałów i urządzeń do placówek medycznych w szczytach pandemii, a utrzymywany obecnie poziom ich rezerw pozwala w sytuacji ponownego ich wystąpienia, skutecznie zareagować zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia w tym zakresie.

Pomioty lecznicze, które posiadają konto w systemie RARS PUE mają możliwość samodzielnego złożenia zamówienia poprzez platformę https://pue.rars.gov.pl/login na szczepionki przeciw Covid-19 oraz dostępne środki ochrony indywidualnej typu: rękawiczki, ochraniacze, płyny do dezynfekcji itp.

Szpitale, które posiadają konto w systemie RARS PUE mają możliwość samodzielnego złożenia zamówienia poprzez platformę https://pue.rars.gov.pl/login na dostępne leki przeciw Covid-19.

covid-2.jpg

RARS

Narodowy Program Szczepień

Walka z pandemią to również Narodowy Program Szczepień, którego RARS jest immanentnym komponentem w zakresie dystrybucji i logistyki od momentu odbioru szczepionek od producenta, poprzez magazynowanie i utrzymywanie w odpowiednich warunkach preparatów, aż po dostarczenie ich do punktów szczepień na terenie całego kraju

Szczepionki przeciw COVID-19:

szczepionkacovid@rars.gov.pl

Szczepionki

Zamawianie i zwrot szczepionek

Zasady składania zamówień

Każdy podmiot, który chce złożyć zamówienie musi posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Nie ma możliwości samodzielnego założenia konta na tej platformie. Konto zakłada pracownik RARS. W celu założenia konta należy skontaktować się z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych telefonicznie lub mailowo:

Nr. tel. na infolinię 22 699 93 32

Adres email: szczepionkacovid@rars.gov.pl

Po założeniu konta przez pracownika RARS zamówienia składa się poprzez portal https://pue.rars.gov.pl/login

Dostępne pakiety dostarczane w zimnym łańcuchu 2-8°C:

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 30 dawek (5 fiolek)
 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 60 dawek (10 fiolek)
 • Pfizer Junior 6m-4lata – 20 dawek (2 fiolki)
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 – 20 dawek (2 fiolki)
 • Nuvaxovid XBB 1.5 – 10 dawek (2 fiolki)


Podczas przyjęci szczepionki należy:

 • sprawdzić czy opakowanie nie jest uszkodzone,
 • zweryfikować zabezpieczenia opakowania,
 • fiolki umieścić razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C).

Należy bezwzględnie stosować się do wskazanych dat i godzin ważności.

Na kartoniku znajduje się etykieta zawierająca w szczególności datę przydatności szczepionek określającą czas przechowywania produktu w warunkach zimnego łańcucha 2-8°C:

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – do 10 tygodni od daty rozmrożenia w hurtowni farmaceutycznej
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 (wariant BA.4-5) – do 10 tygodni od daty rozmrożenia w hurtowni farmaceutycznej
 • Pfizer Junior 6m-4lata – do 10 tygodni od daty rozmrożenia w hurtowni farmaceutycznej
 • Nuvaxovid XBB.1.5 – do 12 miesięcy od daty produkcji

Fiolki powinny być umieszczone razem z kartonikiem transportowym w lodówce (2-8°C), w celu późniejszej identyfikacji.

Okres ważności fiolki przygotowanej do szczepienia wynosi, w przypadku:

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) po pierwszym nakłuciu igłą – 12 godzin (temp. 8-30°C),
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 (po pierwszym nakłuciu igłą) – 12 godzin (temp. 8-30°C),
 • Pfizer Junior 6m-4lata (po pierwszym nakłuciu igłą) – 12 godzin (temp. 8-30°C),
 • Nuvaxovid XBB.1.5 (po pierwszym nakłuciu igłą) – 12 godzin (temp.2-8°C), 6 godzin (temp. do 25°C),
Codziennie na koniec dnia, należy przeprowadzić przegląd zapasu w lodówce: fiolki przeterminowane punkt utylizuje we własnym zakresie, stratę należy odnotować w portalu https://pue.rars.gov.pl/login w zakładce „zarejestruj stratę”.

Zwrot szczepionek do hurtowni

Zwroty należy zgłaszać na adres mailowy szczepionkacovid@rars.gov.pl

Zwroty szczepionek mogą odbywać się tylko z zachowaniem wszystkich standardów określonych przez Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z wymogami DPD (Dobrą Praktyką Dystrybucyjną).

Zwrot realizowany jest przez hurtownię, która dostarczyła zwracaną szczepionkę do PWDL.

Szczepionka Nuvaxovid XBB 1.5 zgodnie z Komunikatem nr 34 Ministra Zdrowia w sprawie realizacji szczepień przeciw COVID-19 w sezonie 2023/2024 nie podlega zwrotowi.

Szczepionki

Pytania i odpowiedzi

Jakie jest minimalna ilość zamówienia i dostawy szczepionek?

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 30 dawek (5 fiolek)
 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5) – 60 dawek (10 fiolek)
 • Pfizer Junior 6m-4lata – 20 dawek (2 fiolki)
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5 – 20 dawek (2 fiolki)
 • Nuvaxovid XBB 1.5 – 10 dawek (2 fiolki)

Kiedy będzie dostawa zamówionych szczepionek do mojego szpitala/punktu szczepień?

Zamówienia należy składać do godz. 12.00 w systemie PUE https://pue.rars.gov.pl/login co najmniej 2 dni robocze przed preferowanym dniem dostawy. Podczas składania zamówienia wskazujemy preferowany dzień dostawy (dokonujemy wyboru z kalendarza). Dostawy są realizowane przez hurtownie farmaceutyczne do godz. 13.00. Dostawy nie są realizowane w weekendy.

Gdzie znajdę potwierdzenie o statusie zamówienia?

W systemie PUE https://pue.rars.gov.pl/login, w którym składacie Państwo zamówienia jest widoczny aktualny status zamówienia.

Jakie są numery kodów EAN dla aktualnych szczepionek?

 • Novavax-Nuvaxovid XBB.1.5,Szczepionka Covid pakiet 10 dawek - 5909991527372
 • Novavax-Nuvaxovid XBB.1.5,Szczepionka Covid pakiet 10 dawek (8596575000580) - 8596575000580
 • Novavax-Nuvaxovid XBB.1.5,Szczepionka Covid pakiet 10 dawek (8596575000658) - 8596575000658
 • Pfizer Junior 5+/Omicron BA.4-5, Szczepionka Covid pakiet 20 dawek - 5909991503185
 • Pfizer Junior 6m-4lata, Szczepionka Covid pakiet 20 dawek - 5909991503277
 • Pfizer/Omicron, Szczepionka Covid pakiet 30 dawek - 5909991495725
 • Pfizer/Omicron, Szczepionka Covid pakiet 60 dawek - 5909991495732

Co należy raportować w stratach szczepionek?

W stratach należy raportować niewykorzystane bądź uszkodzone szczepionki.

Kto jest odpowiedzialny za utylizację przeterminowanych/niewykorzystanych szczepionek?

Szpital/punkt szczepień utylizuje szczepionki we własnym zakresie. Konieczne jest zarejestrowanie straty w systemie PUE https://pue.rars.gov.pl/login, w którym składacie Państwo zamówienia.

Gdzie zgłosić zwrot szczepionek p/Covid?

Zwroty zgłasza się poprzez infolinię 22 699 93 32 lub na szczepionkacovid@rars.gov.pl

 


Ile dawek szczepionki zawiera jedna fiolka?

 • Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5): 6 dawek
 • Pfizer Junior 6m-4lata: 10 dawek
 • Pfizer Junior 5+/O BA.4-5: 10 dawek
 • Nuvaxovid XBB 1.5: 5 dawek
W jakiej pozycji powinny być przechowywanie fiolki ze szczepionką?

Fiolki powinny być przechowywane w pozycji pionowej.Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer/Omicron (wariant BA.4-5)?

 • nieotwarta fiolka – do 2 lata (temp. od -90°C do -60°C),
 • nieotwarta fiolka – do 10 tygodni (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 30°C),
 • po pierwszym przekłuciu igłą: 12 godzin (temp. 8-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer Junior 6m-4lata?

 • nieotwarta fiolka – do 2 lata (temp. od -90°C do -60°C),
 • nieotwarta fiolka – do 10 tygodni (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 30°C),
 • po pierwszym przekłuciu igłą: 12 godzin (temp. 8-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Pfizer Junior 5+/O BA.4-5?

 • nieotwarta fiolka – do 2 lata (temp. od -90°C do -60°C),
 • nieotwarta fiolka – do 10 tygodni (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 30°C),
 • po pierwszym przekłuciu igłą: 12 godzin (temp. 8-30°C).

Jaki jest okres ważności szczepionki Nuvaxovid XBB.1.5?

 • nieotwarta fiolka – do 12 miesięcy (temp. 2°-8°C),
 • nieotwarta fiolka – do 12 godzin (temp. do 25°C),
 • po pierwszym nakłuciu – 12 godzin (temp. 2°-8°C), 6 godzin (temp. do 25°C).

Transport szczepionek dotarł co POU. Co należy sprawdzić?

Należy sprawdzić temperaturę szczepionki po przyjeździe do przyjmującego POU oraz natychmiast przystąpić do zapewnienia szczepionce zalecanej temperatury przechowywania.

Gdzie znajduje się informacja o zakończeniu mroźnego łańcucha?

Data i godzina zmiany warunków przechowywania odnotowana jest etykiecie kartonika.

Czy monitorować temperaturę przechowywanych szczepionek?

Tak. Jeśli urządzenie pokazuje temperatury minimalne/maksymalne, ta informacja powinna zostać sprawdzona i zapisana. Jeśli urządzenie nie pokazuje temperatury minimalnej/maksymalnej, wtedy aktualna temperatura powinna zostać sprawdzona i zapisana minimum dwa razy (na początku i na koniec dnia pracy).

Co robić jeżeli szczepionki nie mogą być przechowywane w miejscu do tego przeznaczonym?

Szczepionki powinny być przechowywane w przenośnym pojemniku do przechowywania szczepionek. Należy umieścić urządzenie do monitorowania temperatury (najlepiej z sondą w buforze termicznym) tak blisko szczepionek, jak to możliwe, i sprawdzać oraz zapisywać temperatury co godzinę. Pojemnik powinien być zamknięty tak długo, jak to możliwe.

Czy po otrzymaniu transportowego pojemnika termicznego można sprawdzić czy fiolki ze szczepionką są całe?

Nie należy otwierać tacek ani wyjmować fiolek do czasu potwierdzenia gotowości do rozmrożenia lub zastosowania.

Co wchodzi w skład kompletu akcesoriów do szczepień, który można zamówić z RARS?

W skład kompletów akcesoriów do szczepień wchodzą: sól fizjologiczna, strzykawki, igły, gaziki, rękawiczki, maseczki, fartuchy, plastry.

Projekt EU

„Realizacja przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przez podmioty lecznicze z terenu województwa śląskiego"

Image

Beneficjent: Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych 

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie 52 podmiotów z terenu województwa śląskiego w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19”
w zakresie zakupu: sprzętu medycznego, sprzętu i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego, wyposażenia laboratoriów oraz środków ochrony indywidualnej. Realizacja projektu ma na celu wsparcie ww. podmiotów w walce z pandemią, jak również po zakończeniu pandemii, zapewnienie tym podmiotom niezbędnego sprzętu medycznego, sprzętu i środków do dezynfekcji, wyposażenia obiektowego i budowlanego, wyposażenia laboratoriów oraz środków ochrony indywidualnej w celu stałego bycia w gotowości tych podmiotów w sytuacji wystąpienia ponownego zagrożenia epidemicznego. Działania te będą miały na celu przede wszystkim walkę z pandemią „COVID-19”, ale również wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w dłuższej perspektywie.

Liczba podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego: 52

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 59 109 461,58 zł

W związku z realizowanym przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych projektem „Realizacja przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przez podmioty lecznicze z terenu województwa śląskiego" współfinansowanym w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w czasie realizacji projektu.

W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

 1. wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres: naduzycia.POIS@mr.gov.pl lub
 2. skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Obowiązek informacyjny dla osób składających oferty realizowane w ramach Projektu nr POIS.09.02.00-00-0210/21 pn. „Realizacja przez Rządową Agencję Rezerw  Strategicznych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 przez podmioty lecznicze z terenu województwa śląskiego" w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kancelaria@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Podmiot przetwarzający

Minister Zdrowia pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej POIiŚ 2014-2020 jest podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie porozumienia zawartego z administratorem (tzw. procesorem).

Podmiot przetwarzający umożliwił przetwarzanie Pani /Pana danych osobowych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (tzw. Beneficjent) zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-0210/21-00/1233/2021/621

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl lub pisemnie, przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Może się Pani/Pan również skontaktować z inspektorem ochrony danych Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest beneficjentem Projektu poprzez adres poczty elektronicznej: iod@rars.gov.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji POIiŚ 2014-2020, w tym w szczególności w celu realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w związku z:

 1. realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit c RODO) wynikającego z następujących przepisów prawa:
  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,
  3. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,
  4. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,
  5. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 2. wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 3. realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Informacja o odbiorcach

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności:

 1. podmiotom, którym Instytucja Zarządzająca POIiŚ 2014-2020 powierzyła wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu, w tym w szczególności podmioty pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących i Wdrażających,
 2. instytucjom, organom i agencjom Unii Europejskiej (UE), a także innym podmiotom, którym UE powierzyła wykonywanie zadań związanych z wdrożeniem POIiŚ 2014-2020,
 3. pomiotom świadczącym usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni.

Kategorie danych

Administrator może przetwarzać różne rodzaje danych [1], w tym przede wszystkim:

 1. dane identyfikacyjne, w tym w szczególności: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia /formę prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko; w niektórych przypadkach także PESEL, NIP, REGON,
 2. dane dotyczące zatrudnienia, w tym w szczególności: otrzymywane wynagrodzenie oraz wymiar czasu pracy,
 3. dane kontaktowe, w tym w szczególności: adres e-mail, nr telefonu, nr fax, adres do korespondencji,
 4. dane o charakterze finansowym, w tym szczególności: nr rachunku bankowego, kwotę przyznanych środków, informacje dotyczące nieruchomości (nr działki, nr księgi wieczystej, nr przyłącza gazowego).

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach POIiŚ 2014-2020 – z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych – jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 14 ust. 3 RODO
 4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych
 5. prawo do przenoszenia swoich danych – jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ora z w sposób zautomatyzowany [2],
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi,
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodatkowe informacje

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których one dotyczą, albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację Programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celów. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa, w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.


 [1] informacje podawane w przypadku wykonywania obowiązku informacyjnego na podstawie art. 14 RODO

 [2] do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobnych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych