Ułatwienia dostępu

RescEU Transport i Logistyka

RescEU Transport i Logistyka
Logo Unii Europejskiej

Utworzenie i utrzymanie zdolności rescEU na potrzeby świadczenia usług transportowych i logistycznych.

Tytuł projektu: Development and maintenance of rescEU transport and logistics capacities in Poland

Numer projektu: 101105145

Wartość projektu: 135 848 000,00 EUR

Okres realizacji: 01/01/2023 – 31/08/2026

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych