Ułatwienia dostępu

RescEU Schronienia

RescEU Schronienia
Logo Unii Europejskiej

Celem projektu jest zakup w pełni wyposażonych miasteczek kontenerowych i dodatkowych elementów w zakresie schronień, a także magazynowanie i utrzymanie zakupionych zapasów rescEU oraz przygotowanie ich do wysyłki.

Tytuł projektu: Development and maintenance of rescEU shelter capacities in Poland

Numer projektu: 101104573

Wartość projektu: 35 515 202,44 EUR

Okres realizacji: 01/01/2023 – 30/09/2026

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Wycena szacunkowa wartości planowanego zamówienia na zakup towarów z zakresu schronienia tymczasowego

W związku z wyceną szacunkową planowanego zamówienia na zakup towarów z zakresu schronienia tymczasowego do projektu, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na potrzeby realizacji Projektu pn. „Development and maintenance of rescEU sheler capacities in Poland”, numer projektu: 101104573, zwracamy się z prośbą o przystąpienie do wyceny szacunkowej.

Poznaj szczegóły

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych