Ułatwienia dostępu

RescEU Sprzęt Energetyczny

RescEU Sprzęt Energetyczny
Logo Unii Europejskiej

Zakup i utrzymanie agregatów oraz innych urządzeń elektroenergetycznych na potrzeby utworzenia rezerw unijnych tzw. zdolności w ramach instrumentu rescEU celem wsparcia Ukrainy i krajów sąsiadujących. Projekt przewiduje również przygotowanie zakupionego sprzętu do transportu. 

Tytuł projektu:
 Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site

Numer umowy o dofinansowanie: ECHO/RESP/SUB/2022/888759/rescEU/Energy/PL/002

Wartość projektu: 114 965 450,00 EUR

Okres realizacji: 15/12/2022 – 14/09/2026

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Logo Unii Europejskiej

Wycena szacunkowa wartości planowanego zamówienia na zakup agregatów prądotwórczych

W związku z wyceną szacunkową planowanego zamówienia na zakup agregatów prądotwórczych do projektu, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności na potrzeby realizacji Projektu pn. „Procurement of emergency energy supply capacities to generate and/or provide energy on site”, numer umowy: ECHO/RESP/SUB/2022/888759/rescEU/Energy/PL/002, zwracamy się z prośbą o przystąpienie do wyceny szacunkowej.

Link do ogłoszenia na stronie BIP: https://bip.rars.gov.pl/index.php?doc=4787

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych