Ułatwienia dostępu

RescEU CBRN Odkażanie

RescEU CBRN Odkażanie
Logo Unii Europejskiej

Projekt ma na celu utworzenie i utrzymanie w ramach instrumentu rescEU rezerw unijnych w postaci zapasów środków przeciwdziałania w dziedzinie incydentów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych lub środków ochrony indywidualnej służących pomocy w kontekście CBRN.

Tytuł projektu: Development and maintenance of rescEU CBRN stockpiles in Poland

Numer projektu: 101101846

Wartość projektu: 100 615 765,70 EUR

Okres realizacji: 01/01/2023 – 30/09/2026

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych