Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zakup towarów i usług do rezerw

2018-12-27 12:09

Zakupy do technicznych rezerw strategicznych, zarówno nowych towarów, jak i usług związanych z gospodarowaniem rezerwami (przeglądy okresowe, konserwacje) dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • 13 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych,
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.12.2018)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty