Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Sprzedaż rezerw medycznych

2018-12-27 12:11

W tym miejscu zamieszczane są ogłoszenia dot. sprzedaży rezerw medycznych

 Sprzedaż dokonywana jest w ramach:

  1. likwidacji rezerw strategicznych zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych;
  2. gospodarowania medycznymi rezerwami strategicznymi powstającymi w wyniku dokonywania wymiany/zamiany rezerw w rozumieniu przepisów ustawy o rezerwach strategicznych w związku z realizacją ustawowego obowiązku utrzymywania rezerw strategicznych przez Agencję.

Sprzedaż realizowana jest w drodze przetargów pisemnych ogłaszanych na stronie BIP oraz dodatkowo, w przypadku likwidacji, w prasie ogólnopolskiej.

Warunki przetargu oraz szczegółowe dne dotyczące asortymentu w ramach prowadzonego postępowania zamieszczane są na stronie www.arm.gov.pl w zakładce "Rezerwy medyczne".

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (27.12.2018)

Wykaz towarów przeznaczonych do sprzedaży

2020-07-20 10:02

Dokument Adobe Acrobat Wykaz towarów oferowanych do sprzedaży osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej (rozmiar: 566.54 kB)

Dokument Adobe Acrobat Wykaz towarów oferowanych do sprzedaży przedsiębiorcom oraz innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie będącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (rozmiar: 1.22 MB)

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Alicja Milewska (05.04.2018)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.09.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.07.2020)

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 88

Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty