Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

COVID-19

2021-08-17 15:13

Kontakt do walki z COVID-19

Kontakt dedykowany dla producentów produktów ochronnych oraz urządzeń przeznaczonych do walki z COVID-19: zakupy@rars.gov.pl

Darowizny

Darowizny związane z COVID-19 na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych można wpłacać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie
Numer rachunku bankowego 34 1130 1017 0000 3159 1520 0002
W tytule przelewu: darowizna na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w związku z pandemią COVID-19
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Dariusz Zawadka (22.04.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (22.04.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (17.08.2021)

Obowiązek informacyjny dla osób składających oferty realizowane w ramach Projektu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2020-07-07 12:40

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa...

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Urszula Obrębska (06.07.2020)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (06.07.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (07.07.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty