Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Składnice RARS

2021-02-23 10:19:25

Składnice są działami zamiejscowymi funkcjonującymi w ramach Biura Logistyki Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Składnice RARS realizują zadania polegające na:

  • przechowywaniu utrzymywanych przez RARS rezerw strategicznych;
  • gospodarowaniu przechowywanymi rezerwami;
  • modernizacji infrastruktury technicznej utrzymania rezerw strategicznych;
  • komercyjnym udostępnianiu wolnej powierzchni magazynowej;
  • obsłudze procesów magazynowych i prowadzeniu działalności usługowej w ramach posiadanych możliwości techniczno-logistycznych;
  • ochronie wykorzystywanych i udostępnianych obiektów magazynowych.

Wszystkie składnice posiadają stały, całodobowy nadzór Wewnętrznej Służby Ochrony, monitoring terenu i obiektów, systemy ochrony przeciwpożarowej, łączność telefoniczną i internetową, drogi dojazdowe umożliwiające ruch dużych i ciężkich pojazdów samochodowych.

Adresy Składnic RARS

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Piotr Wysocki (02.10.2006)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty