Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Komunikat w sprawie raportowania przez podmioty prowadzące obrót ropą naftową lub produktami ropopochodnymi z Rosją

2022-07-20 14:51:16

Minister Klimatu i Środowiska informuje, że w dniu 3 czerwca 2022 r. zostało przyjęte i weszło w życie Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie. Niniejsze rozporządzenie wprowadza obowiązki raportowe dla Państwa członkowskiego (dla podmiotów prowadzących obrót ropą naftową lub produktami ropopochodnymi z Rosją). Zakres raportowy obejmuje:

  1. KONTRAKTY DŁUGOTERMINOWE I SPOTOWE – raportowanie z art. 3m(3) rozporządzenia UE 833/2014 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879
  2. ROPA RUROCIĄGOWA – raportowanie z art. 3m(10) rozporządzenia UE 833/2014 zmienionego rozporządzeniem Rady (UE) 2022/879

 

Załączniki

Komunikat prasowy - raportowanie(rozmiar 105.71 kB)

Russia sanctions - oil reporting under 3m(rozmiar 96.52 kB)

Russia sanctions - oil imports - art 3m(rozmiar 49.58 kB)

Oil reporting add guidance(rozmiar 23.07 kB)

 

 

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Łukasz Puchalski (20.07.2022)
Pierwsza publikacja: Joanna Uznańska (20.07.2022)
Ostatnia publikacja: Joanna Uznańska (20.07.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty