Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Oświadczenie ARM w odpowiedzi na publikację w serwisie Money.pl

2020-11-20 20:19:09

W nawiązaniu do publikacji "Coś tam nie pykło i płucko wybuchło". Lekarze walczą nie tylko z wirusem, ale i ze sprzętem z rezerw - z dnia 20 listopada br. w serwisie Money.pl, pragniemy sprostować pojawiające się w nim nieprawdziwe informacje.

Podkreślamy z pełną stanowczością, że wszystkie przekazywane przez Agencję Rezerw Materiałowych urządzenia medyczne posiadają odpowiednie certyfikaty, zgodnie ze standardami wyznaczanymi i kontrolowanymi przez Krajowego Konsultanta Medycznego. Również wspomniany w artykule model respiratora Ambul T7 spełnia wymagania Grupy Roboczej Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii do spraw opracowywania wytycznych oraz zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że każdy profesjonalny respirator OIOM-owy wymaga profesjonalnego podłączenia przez uprawnionego serwisanta ze względu m.in.  na ciśnienie tlenu. Od początku trwania pandemii wydaliśmy 3463 respiratorów. Każde urządzenie zostało dostarczone z wymaganym osprzętem, a także dokumentacją oraz instrukcją, zawierającą informację o koniecznej kalibracji sprzętu przed jego pierwszym użyciem. Kontakt z producentem, który zapewnia wsparcie serwisowe w tym zakresie, wskazany jest również w przypadku innych problemów lub wątpliwości co do jego użytkowania.

Za wsparcie dostarczonego modelu AmbuT7 odpowiada firma Anesmed, która posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie oraz ugruntowaną pozycję w segmencie dostawców urządzeń medycznych. Harmonogram serwisowy (uwzględniający m.in. instalację i uruchomienie sprzętu oraz szkolenia personelu) ustalany jest bezpośrednio między szpitalem, a firmą dostarczającą sprzęt. Wielokrotnie zdarzało się, że szpitale zmieniały terminy wizyt albo po przyjeździe serwisu odmawiały instalacji. Tego typu sytuacje sprawiły, że serwis był nieefektywnie dysponowany i stworzyły się zatory w konfiguracji respiratorów.

Obecnie do ARM wpłynęło zaledwie 5 reklamacji odnośnie respiratorów T7 i żadna nie dotyczyła problemów z funkcjonowaniem respiratora. W związku z obecną sytuacją i potrzebą pilnego wsparcia dla szpitali wprowadziliśmy działania naprawcze - uruchomiliśmy usługę serwisu door-to-door, która umożliwia skalibrowanie wszystkich respiratorów w ciągu 3-4 dni. Szpitale, które otrzymały nieskalibrowane respiratory otrzymają prawidłowo skonfigurowane urządzenia, a wcześniej otrzymane powinny zwrócić przez wojewodów lub dedykowanych kurierów. W nagłych przypadkach, respiratory będą wymieniane w trybie pilnym – nawet w ciągu kilku godzin. Taką potrzebę należy zgłosić do serwisu, ARM lub wojewody.

Agencja Rezerw Materiałowych dostarcza sprzęt medyczny i środki ochrony osobistej na potrzeby walki z COVID-19 do placówek medycznych w całej Polsce. Codziennie z naszych magazynów wyjeżdża ponad 30 tirów. Dochowuje najwyższej staranności aby dostarczany przez nas sprzęt był jak najwyższej jakości i prawidłowo służył pacjentom i zapewniał bezpieczeństwo personelowi medycznymi.

Z poważaniem
Michał Kuczmierowski 
Prezes ARM

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.11.2020)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.11.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty