Ułatwienia dostępu

Polityka prywatności

01

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych RARS

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.rars.gov.pl oraz adresy: tanie-magazyny.pl, warszawianka.biz, konferencje-arm.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Agencji. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
02

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Agencji. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
03

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika); nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa; nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; pierwszy wiersz żądania HTTP kod odpowiedzi HTTP; liczbę wysłanych przez serwer bajtów; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Agencji nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Agencji. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.
04

Mechanizm cookies na stronach internetowych RARS

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach RARS nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. W serwisie rars.gov.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie w celu zapewnienia możliwości logowania do strony przez administratora. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu rars.gov.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.
05

Odnośniki do innych stron

Serwis Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
06

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
Jakieś pytania?
Skontaktuj się bezpośrednio z pracownikiem RARS
Logo Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych