Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zapasy obowiązkowe w I roku działalności

2015-08-28 10:15

Pierwszy rok wykonywania działalności gospodarczej - kolejnych dwanaście miesięcy kalendarzowych, począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca rozpoczął w ramach wykonywanej działalności gospodarczej faktyczną produkcję lub przywóz paliw lub przywóz ropy naftowej.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (04.09.2014)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (28.08.2015)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty