Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zasady udzielania zamówień

2021-02-23 13:16

Postępowanie na zakup towarów do rezerw żywnościowych poprzedzone jest rozeznaniem rynku, które prowadzi się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o postępowaniu przetargowym na stronie internetowej Agencji. Ponadto ogłoszenie o postępowaniu przetargowym przesyłane jest do przedsiębiorców, którzy mogą spełnić warunki udziału w postępowaniu

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (11.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty