Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Rada Konsultacyjna do spraw Zapasów Interwencyjnych

2022-11-21 12:45

Na podstawie art. 21f ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes ARM powołał Członków Rady Konsultacyjnej do spraw Zapasów Interwencyjnych, spośród przedstawicieli producentów, handlowców oraz magazynierów sektora naftowego, reprezentujących organizacje ich zrzeszające.

W dniu 11 grudnia 2019 r. w siedzibie ARM odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej do spraw Zapasów Interwencyjnych.

Rada ukonstytuowała się uchwalając Regulamin Rady oraz wybierając swoje władze.

Władze Rady:

  1. Przewodniczący: Krzysztof Romaniuk
  2. Zastępca Przewodniczącego: Halina Pupacz
  3. Sekretarz: Andrzej Olechowski

Członkowie Rady:

  1. Jakub Ruszel
  2. Filip Wojtas
  3. Jakub Wawrzyniuk
  4. Adam Jaros
  5. Michał Lechowicz
  6. Adam Jędrzejczyk
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (08.11.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (20.10.2014)
Ostatnia publikacja: Konto Techniczne (21.11.2022)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty