Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Inwestycje współfinansowane

2020-06-05 13:25

Nazwa projektu

Realizacja przez Agencję Rezerw Materiałowych działań w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19” w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

Cel

Celem projektu jest wsparcie podmiotów w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych.

W ramach działania realizowane są zadania:

  • zakup środków ochrony indywidualnej (np.: masek, przyłbic, fartuchów, gogli, filtrów, kombinezonów, rękawic),
  • zakup środków do dezynfekcji,
  • zakup sprzętu medycznego (termometrów, butli do tlenu wraz z reduktorami na potrzeby walki z COVID-19).

Efekt

Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez zaopatrywanie jednostek sektora publicznego w środki ochrony indywidualnej.

Koszt

  • całkowity koszt realizacji projektu – 100 000 000,00 zł,
  • wkład Funduszy Europejskich – 84 687 500,00 zł.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (05.06.2020)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (05.06.2020)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty