Strona główna Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Zakup towarów i usług do rezerw

2021-04-19 10:36

Postępowania przetargowe

Postępowania przetargowe dotyczące gospodarowania strategicznymi rezerwami żywnościowymi obejmują:

  • zakup produktów żywnościowych na cele rezerw strategicznych,
  • zakup usług związanych z ich przechowywaniem, wymianą, utrzymywaniem rezerw strategicznych stanowiących własność przedsiębiorcy lub innego podmiotu, utrzymywaniem zdolności produkcyjnych oraz pozostawania w gotowości do świadczenia usług.

Zakupy

Zakupy do żywnościowych rezerw strategicznych dokonywane są w oparciu o wewnętrzne uregulowania prawne Agencji, zgodnie z:

  • art. 13 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych,
  • ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (12.06.2015)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (19.04.2021)
Język migowy Elektroniczna Skrzynka Podawcza Certyfikaty