Rządowa Agencja Rezerw Startegicznych informuje...

2021-02-23 15:36:42

W dniu 12 sierpnia 2020 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego wykazu surowców oraz produktów naftowych objętych systemem zapasów interwencyjnych oraz wykazu paliw stanowiących podstawę do wyliczenia opłaty zapasowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1373) (rozmiar: 477,63 kB).

Powyższe Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Informacja Drukuj Na górę
Zamknij Wytworzył: Andrzej Przeździecki (20.08.2020)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (02.03.2016)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.02.2021)